Privacyverklaring


VDW Excellent maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u de site gebruikt, zodat zij op basis daarvan de kwaliteit van haar diensten kan verbeteren.

Bij een bezoek aan deze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact op via de contactpagina.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of kijk op de pagina van de Consumentenbond hoe u dit kunt doen.

Ontwerp & realisatie aDONNAdesign